luni, mai 03, 2010

Treptele ignoranţeiRomânca Florina Marincea (foto), una dintre concurentele emisiunii “Frumoasa şi tocilarul” -varianta italianӑ a “The Beauty and the Geek”- difuzatӑ de canalul Italia Uno a fost etichetatӑ de o colegӑ cu apelativul “extracomunitarӑ”. Florina a fost eliminatӑ asearӑ din competiţie, ȋn urma unei probe susţinute cu partenerul sӑu, un informatician cu un IQ de 168.


“Insultӑ pe fond rasist”- au titrat, azi, ziarele din Peninsulӑ, referindu-se la apelativul folosit de italiancӑ şi la contextul ȋn care a fost pronunţat. “Pasqualina a arӑtat cӑ nu ştie cӑ România face parte din Uniunea Europeanӑ”- comenteazӑ La Stampa, catalogând drept “ofensatoare” expresia.

Cearta a avut loc ȋntre româncӑ şi una dintre favoritele emisiunii, Pasqualina, originarӑ din Napoli. Florina a criticat-o pe italiancӑ pentru modul ȋn care ȋşi trateazӑ propriul partener. “Nu e sclavul tӑu!”- i-a strigat românca. “Nici nu ar trebui sӑ participi la emisiune, pentru cӑ tu eşti extracomunitarӑ” i-a replicat cealaltӑ concurentӑ, cu un ton dispreţuitor.

Pasqualina, ca de altfel toate concurentele emisiunii, a fost selecţionatӑ pentru emisiune ȋn baza a douӑ caracteristici fundamentale: prezenţa fizicӑ şi… un grad limitat de culturӑ generalӑ. Pasqualina are, deci, circumstanţe atenuante: a terminat (doar) liceul şi a declarat ea ȋnsӑşi cӑ nu ȋi plӑcea sӑ studieze. A admis, ȋn sfârşit, “cӑ nu citeşte ziare, nu se uitӑ la ştiri”. Singurul contact cu realitatea politicӑ, socialӑ, culturalӑ a tӑrii unde s-a nӑscut: “câte o ştire pe care o vӑd pe internet”. I se poate ierta ignoranţa.

Apelativul de “extracomunitar”, cu referire la români, este, ȋnsӑ, deseori utilizat de italienii cu pretenţii, de oamenii şcoliţi. Ba chiar de cei care ar trebui sӑ-i informeze pe ceilalţi de ceea se ȋntâmplӑ ȋn lume: adicӑ ziariştii.

Nu demult, mai precis pe 6 aprilie, agenţia naţionalӑ de ştiri ANSA a folosit acelaşi cuvânt pentru a vorbi despre români: “Bӑtaie ȋntre extracomunitari: români şi marocani”- era titlul unei ştiri de cronicӑ. Nu cred cӑ apelativul este folosit ȋntr-un context mӑgulitor. Ştire pe care un alt cotidian naţional s-a grӑbit sӑ o preia, cu titlu cu tot. Ghiciţi care cotidian? La Stampa! Titlul nu era, dupa cum ne-am fi asteptat: "ANSA a arӑtat cӑ nu ştie cӑ România face parte din Uniunea Europeanӑ". Ci "Bataie intre extracomunitari"!

Personal, consider cӑ existӑ mai multe trepte ale ignoranţei, ȋnţeleasӑ ca simplӑ “necunoaştere a realitӑţii”. Unei “frumoase” dintr-un show oarecare i se poate ierta ignoranţa. Nu ȋnsӑ şi cuiva care are datoria sӑ (in)formeze opinia publicӑ. In ultimul caz, eu aş vorbi de “ignoranţӑ activӑ”. Şi, ca sӑ-l citez pe Goethe, “Nimic nu este mai ȋnspӑimântӑtor ca ignoranţa activӑ”.

Aici: apelul pe care l-am facut dupa publicarea stirii de catre ANSA.

Niciun comentariu: